• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

DZIĘKUJEMY !!!

Jezioro Sędziszowskie wygrało referendum!

80% za jeziorem, 20% za suchym polderem.

Niestety, nie dopisała frekwencja i wynik referendum nie jest wiążący.

Podajemy link do protokołu z wynikami referendum: POBIERZ PROTOKÓŁ

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mimo brzydkiej pogody, poszli zagłosować w referendum! To dzięki Wam, którzy głosowaliście, jest nadal nadzieja, że coś w naszym regionie może zaistnieć pozytywnego. Jeszcze raz wielkie słowa uznania i podziękowania!

Głos mieszkańców jest dla nas najważniejszy! Musimy go uszanować.

Skoro zainteresowanie sprawą budowy zbiornika jest ze strony mieszkańców umiarkowane - nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę.

Cieszymy się, że wynik referendum jest pozytywny, jednakże trudno robić coś pozytywnego dla ludzi - bez ich udziału.

Fundacja "Spichlerz Galicyjski", Sędziszów Młp., 4 września 2017 r.

 

DZIĘKUJEMY

 

 


 

Wszystko na temat referendum 3 września w nowym numerze gazety "Spichlerz Galicyjski"!

 Spichlerz Galicyjski 6 str tytulowa

 

Mieszkańcy poparli referendum!

 

Razem osiągnęliśmy sukces! Zakończyliśmy zbieranie podpisów wśród mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski z poparciem dla organizacji gminnego referendum – łącznie zebraliśmy kilka tysięcy podpisów!

W związku z tym złożony został wniosek do Burmistrza Sędziszowa o organizację gminnego referendum.

Rada Miasta musi powołać teraz specjalną komisję, która z udziałem naszych obserwatorów, mamy nadzieję, że bez zbędnego pośpiechu i rzetelnie, zbada każdy z oddanych podpisów za organizacją referendum, po to aby ustalić ich dokładną liczbę.

Po zakończeniu pracy komisji, Rada Miasta powinna podjąć uchwałę o organizacji referendum lub odrzuci wniosek, jeżeli podpisów będzie za mało. O liczbę podpisów jesteśmy jednak spokojni – według naszych szacunków przekracza ona wymaganą liczbę 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy o kilkaset podpisów.

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy o referendum gminnym Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem – i co najważniejsze – Rada Miasta jest związana treścią wniosku – nie może go tak po prostu odrzucić, bo jej się nie spodoba…

A zatem spokojnie czekamy teraz na powołanie komisji i weryfikację podpisów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w posiedzeniu Rady Miejskiej, gdy będzie rozpatrywany nasz wniosek. Liczymy, że radni naszej gminy z szacunkiem podejdą do woli tysięcy mieszkańców Sędziszowa.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie poparli referendum.

Dziękujemy tym, którzy nam zaufali i wysłali karty poparcia pocztą.

Składamy wyrazy uznania mieszkańcom, którzy znaleźli czas na rozmowę z wolontariuszami i złożyli podpis na kartach poparcia.

Dziękujemy wolontariuszom zbierającym podpisy.

Dziękujemy życzliwym właścicielom nieruchomości, którzy udostępnili nam miejsca do zbierania podpisów.

Dziękujemy urzędnikom sędziszowskiego magistratu za sprawną obsługę podczas składania wniosku.

 

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy – razem osiągnęliśmy ogromny sukces!

 

 

 

 

 


 

3 WRZEŚNIA 2017 r. - REFERENDUM GMINNE !!!

 

Pytania referendalne do mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski:

 

Pytanie nr 1:

 

Czy jesteś za budową na potoku Budzisz w miejscowościach Góra Ropczycka i Zagorzyce mokrego, wielofunkcyjnego zbiornika wodnego, zwanego „Jeziorem Sędziszowskim”, którego podstawowymi funkcjami będzie ochrona przed suszą poprzez gromadzenie wody oraz ochrona przed powodzią poprzez zatrzymywanie fali powodziowej, zdolnego do przyjęcia w sposób bezpieczny całości fali powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1% (tzw. woda stuletnia)? TAK/NIE

 

Czyli: czy chcemy budowy w Górze Ropczyckiej bezpiecznego zbiornika, chroniącego przed powodzią i suszą?

 

Pytanie nr 2:

 

Czy jesteś za budową suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie wsi Zagorzyce Dolne i Górne, na dopływach potoku Budzisz, których zadaniem byłaby ochrona przed powodzią miejscowości Zagorzyce Dolne i Zagorzyce Górne oraz miasta Sędziszów Małopolski, w pierwszej kolejności – to znaczy przed wybudowaniem zbiornika „Góra Ropczycka”? TAK/NIE

 

Czyli: czy zbiorniki przeciwpowodziowe chroniące Zagorzyce powinny powstać pierwsze, ZANIM zbudowany zostanie zbiornik w Górze Ropczyckiej (wszystko jedno, mokry czy suchy)?

 

Pytanie nr 3:

 

Czy jesteś za budową suchego zbiornika „Góra Ropczycka” na potoku Budzisz (tzw. suchego polderu), w ramach umowy kredytowej z Bankiem Światowym lub Bankiem Rady Europy, o orientacyjnym koszcie budowy około od 36 do 41 mln zł, przed budową zbiorników przeciwpowodziowych na dopływach potoku Budzisz na terenie wsi Zagorzyce Górne i Dolne oraz zamiast mokrego zbiornika wielofunkcyjnego („Jeziora Sędziszowskiego”)? TAK/NIE

 

Czyli: czy stać nas na 10 lat czekania, na obiecywany suchy zbiornik (polder), czy wierzymy że on w końcu powstanie i czy naprawdę chcemy pożyczać w Banku Światowym tyle milionów złotych na jego budowę?

 

Dlaczego?

 

Uważamy, że zmiany klimatu powodujące naprzemienne powodzie i susze, wymagają budowy systemu zbiorników – suchych i mokrych, które razem zwiększą nasze bezpieczeństwo.

 

W ostatnich miesiącach okazało się, że budowa zbiorników przeciwpowodziowych w Zagorzycach została przez samorząd województwa zupełnie pominięta, a suchy polder w Górze Ropczyckiej planowany jest dopiero w 2021 roku. Nie zgadzamy się na to – czas aby mieszkańcy wyrazili swoje zdanie na ten temat.

 

Referendum gminne organizuje się w sprawach szczególnie ważnych dla mieszkańców, a taką właśnie sprawą jest ochrona przed powodzią i suszą, ta ochrona jest również obowiązkiem administracji samorządowej.

 

Po co referendum?

 

Chcemy zmiany uchwały zobowiązującej marszałka województwa do budowy tylko suchego zbiornika w Górze Ropczyckiej, bez zbiorników przeciwpowodziowych w Zagorzycach.

 

Wywrzemy wpływ na radę miasta i zarząd powiatu, aby podjęły prawdziwe, a nie pozorowane działania w celu realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w gminie i to takich, których oczekują mieszkańcy.

 

Damy dobry przykład innym, że potrafimy zadbać o swoje sprawy. Wyraźmy naszą opinię, niech władza wsłucha się w głos mieszkańców.

 

Co się stanie, jeżeli referendum nie będzie ważne z powodu małej frekwencji?

 

Na pierwszy rzut oka – nic się nie stanie. Ale nie będzie zbiorników przeciwpowodziowych w Zagorzycach, bo nikt się o te zbiorniki dziś nie upomina. Będziemy czekać kolejne pięć lat na suchy polder w Górze Ropczyckiej, który powstanie albo nie. Jezioro Sędziszowskie będzie tylko pięknym marzeniem.

 

Nie możemy wierzyć w obietnice urzędników, że zbiorniki powstaną – bo przez pięć lat nie potrafili ich zbudować. Tak naprawdę to nawet nie zaczęli, a pieniądze, które przeznaczone były na ten cel, po prostu przepadły.

 

I na koniec

 

Referendum w sprawie zbiorników przeciwpowodziowych jest w interesie nas wszystkich, również naszych oponentów, którzy mają szansę pokazać, czy faktycznie popiera ich większość mieszkańców.

 

Liczymy na mieszkańców całej gminy, ale w szczególności na mieszkańców Zagorzyc, bo to od poprawy ich bezpieczeństwa należy zacząć, żeby ochronić Sędziszów przed powodzią.

 

Kampania referendalna nie pozwala na mówienie nieprawdy, każde kłamstwo zostanie ukarane w trybie wyborczym przez sąd. Organizacji referendum będą przeciwni ci, którzy do tej pory mówili w tej sprawie nieprawdę, lub tą prawdę ukrywali. Torpedowanie inicjatywy referendalnej jest tak naprawdę zamachem na demokrację, mamy nadzieję, że nasz gminny samorząd stanie po właściwej stronie.

 

Referendum będzie okazją dla samorządowców i parlamentarzystów do wykazania się aktywnością na rzecz ochrony przed powodzią i suszą.

 

 

Jezioro Sędziszowskie pl zapowiedź

 

 


 

 

 

Podniesione powyżej pytania referendalne dotyczą problematyki istotnej dla funkcjonowania Gminy Sędziszów Małopolski.

 

Potok Budzisz oraz jego dopływy w poprzednich latach były przyczyną niszczących powodzi na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Ostatnie lata to także okres narastającej suszy, atmosferycznej, glebowej i rolniczej, co potwierdzają powszechnie dostępne dane podawane przez jednostki naukowo-badawcze.

 

Co najmniej od roku 1993 planowano budowę zbiornika retencyjnego – mokrego na potoku Budzisz. W roku 2008, za środki finansowe samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, opracowano koncepcję ochrony przed powodzią w zlewni rzeki Wielopolka, która przewidywała m.in. powstanie na potoku Budzisz systemu zbiorników przeciwpowodziowych – suchych na terenie wsi Zagorzyce oraz mokrego zbiornika retencyjnego w miejscowości Góra Ropczycka na potoku Budzisz. Rozpoczęto procedury zmierzające do budowy tych zbiorników, wydatkując środki finansowe na opracowanie tzw. dokumentacji środowiskowej dla tych ważnych inwestycji.

W roku 2011, na wniosek mieszkańca gminy Sędziszów Małopolski, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Przeciwpowodziowych NURT z Sędziszowa Małopolskiego i na podstawie zgłoszonej przez niego koncepcji, którą uwidoczniono w oficjalnej dokumentacji inwestora, dokonano w ramach posiedzenia tzw. Rady Technicznej w listopadzie 2011 r. zmiany koncepcji budowy zbiornika mokrego „Góra Ropczycka” (zbiornik ze stałym piętrzeniem) na suchy zbiornik przeciwpowodziowy.

Dalsze postępowanie inwestora doprowadziło do tego, że nie ma żadnej pewności co do realizacji suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie wsi Zagorzyce. Dodatkowo działania inwestora w obliczu upływu ponad 5 lat od powodzi z 2010 r. należy oceniać jako skrajnie nieskuteczne, a treść załącznika <pobierz załącznik> do uchwały nr XVI/282/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. <pobierz uchwałę> , wskazuje (poz. 26 Załącznika), że planowany przez inwestora termin budowy suchego zbiornika „Góra Ropczycka” wypada w roku 2021, natomiast pominięto w aktualnych planach budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Zagorzycach.

W roku 2014 oraz 2015 część mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski oraz powiatu ropczycko-sędziszowskiego podniosła sprawę konieczności powrotu do koncepcji budowy mokrego zbiornika „Góra Ropczycka” na potoku Budzisz (tzw. „Jeziora Sędziszowskiego”) oraz suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Zagorzycach. Nie można zaprzeczyć temu, iż w ostatnim czasie na ten temat coraz poważniej dyskutują wszyscy mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski. Zagrożenie powodzią, a także problem suszy, potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w wodę, brak zbiorników przeciwpożarowych, wysychający staw Skrzynczyna, rozwój osadnictwa i budowa nowych zakładów przemysłowych pokazują na pilną potrzebę zwiększenia retencji wodnej na terenie gminy oraz pilną potrzebę realizacji inwestycji przeciwpowodziowych – budowa zbiornika wielofunkcyjnego – mokrego w m. „Góra Ropczycka” na potoku Budzisz odpowiada tym potrzebom.

Spór, który pojawił się wokół koncepcji ochrony przed powodzią i suszą na terenie gminy oraz publikowane nieprawdziwe informacje na ten temat, jak również bezczynność odpowiedzialnych władz samorządowych i rządowych w tej sprawie wskazują na konieczność sięgnięcia po prawną instytucję referendum lokalnego.

Gmina Sędziszów Małopolski zobowiązana jest do zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców, a zagrożenie suszą oraz rosnące zapotrzebowanie na wodę wymagają podjęcia inicjatyw w zakresie retencji. Ponadto Gmina Sędziszów Małopolski uczestniczyła finansowo w powstaniu opisanej dokumentacji z 2008 roku, zatem powinna konsekwentnie dążyć do realizacji tych koncepcji. Ponadto w tej sprawie wyraziła swoje zdanie Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim w formie apeli, zatem sprawa ta była już przedmiotem zainteresowania organów gminy.

 

Używamy ciasteczek
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.